TRANSVERSALITAT

Per explicar què és la transversalitat, sovint comparem l’engranatge d’un rellotge amb el funcionament d’una empresa.

Perquè un rellotge funcioni, necessita que l’energia del motor es traslladi a les agulles a través de tot el conjunt de rodes dentades que interaccionen entre si. No serveix que només una d’elles treballi, ho ha de fer tot el tren de rodatge.

Un projecte empresarial s’inicia amb la visió d’unes persones (Direcció) i uns recursos (humans, econòmics, tecnològics, etc.) que a través d’un conjunt d’àrees clau relacionades entre si obtenen uns resultats.

Sovint la Direcció s’enfoca a necessitats concretes: augmentar vendes, disposar de més temps, digitalitzar l’empresa, gestionar millor els seus treballadors, etc.

Per assolir amb garanties els objectius de l’empresa cal un enfocament integral de totes les àrees clau (transversalitat), en la justa mesura de cadascuna d’elles, en el moment adequat i adaptat a la visió de la Direcció i al mercat del negoci.

METODOLOGIA

A Transversal actuem sobre les 7 Àrees Clau de gestió de les empreses:

 • Estratègia: estudi de mercat, posicionament, model de negoci, innovació.
 • Control i gestió de negoci: economia, finances, comptabilitat, costos, tresoreria.
 • Gestió de persones: cultura d’organització, laboral, gestió del talent, intel·ligència emocional.
 • Producció/Activitat: planificació, compres, producció, gestió de projectes, lean, logística.
 • Producte/Servei: disseny, packaging, experiència de client.
 • Vendes: estratègia comercial, estratègia de canal, tècniques de venda, comerç online.
 • Comunicació: marketing digital, omnicanalitat, relacions públiques, publicitat.

Segons la situació de cada empresa i la del seu mercat actuem adaptant-nos al teu negoci en:

 • INTENSITAT: durada de la intervenció de consultoria i complexitat de les mesures segons les necessitats del negoci.
 • DIFERENTS FASES: no implementem canvis de cop, tracem un pla per impulsar les Àrees Clau progressivament en diferents fases. D’aquesta manera és més fàcil digerir els canvis i permet modificar el rumb de les mesures si és convenient.

Fases procés consultoria

 • ANÀLISI: analitzem dades que presenta l’empresa i de mercat per realitzar una definició de l’estat de l’organització EN EL MENOR TEMPS POSSIBLE.
 • PLANIFICACIÓ: a partir de les conclusions extretes a la Fase d’Anàlisi i de les necessitats de la Direcció:
  Prioritzem Àrees Clau.
  Marquem la intensitat de treball.
  Fixem objectius i resultats esperats (OKR).
  Determinem sprints o etapes en les quals es treballaran cadascun dels OKR.
 • IMPLEMENTACIÓ: segons els OKR fixats i en els sprints determinats, treballem a 3 nivells per garantir la implementació de les mesures proposades:
  PERSONES: definim qui portarà a terme les funcions corresponents i implementem mesures per augmentar-ne el rendiment (potenciar aptitud i actitud).
  PROCESSOS: redissenyem i implementem processos en cadascuna de les Àrees per guanyar eficàcia i rendibilitat.
  TECNOLOGIA: si l’evolució del projecte ho requereix, acompanyem l’empresa en l’adopció de la tecnologia necessària per assolir els seus objectius.
 • SEGUIMENT: duem a terme controls freqüents per consolidar les millores assolides i en monitoritzem l’evolució.

Assessoria de negoci

Des del primer moment disposaràs de l’equip de consultors de Transversal per:

 • rebre assessorament constant en les 7 Àrees Clau
 • participar de la presa de decisions de l’empresa si ho precises

Planificació servei

 • Les sessions de treball es realitzen entre l’equip de consultors de Transversal en estreta col·laboració amb la Direcció de l’empresa i/o amb l’equip de l’organització.
 • S’organitzen periòdicament (setmanals, bisetmanals o mensuals) i poden ser presencials a les instal·lacions del client o per videotrucada.
 • S’estableix una comunicació constant 24 hores/7 dies a la setmana (grup de whatsapp i vídeotrucada).
 • A mesura que s’avança en el procés es controlen i analitzen els resultats que s’obtenen, i es duen a terme modificacions per ajustar el projecte.